SYSTEM OCHRONY PRZED SZKODNIKAMI

Obecnie rynek usług Pest control jest mocno zróżnicowany jeżeli chodzi o poziom świadczonych usług. Budzi to poważne obawy audytorów jednostek certyfikujących, pracowników Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej, co do faktycznego zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami.

Ochrona przed szkodnikami

Współpraca z nami gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, skuteczność i dyskrecję wszystkich działań, bowiem działamy zgodnie
z międzynarodowymi standardami opartymi na zasadach zintegrowanej walki ze szkodnikami - IPM (Integrated Pest Management).
Stosowany przez nas system kontroli szkodników ma na celu monitorowanie aktywności szkodników, określenie obszaru ich występowania, a następnie efektywnego ich wyeliminowania.

Naszą specjalnością są programy „ochrony zintegrowanej”, nadzorowane i modyfikowane na bieżąco przez najbardziej doświadczonych i najlepiej wykwalifikowanych inspektorów. Nasze działania prowadzone są zgodnie ze standardami IFS, BRC, TESCO, które są wymagane w wielu zakładach przetwórstwa spożywczego.


✔  Prawo

Jeśli zaistnieją odpowiednie warunki szkodniki mogą się pojawić w każdym pomieszczeniu o każdej porze roku. Ich obecność w zakładzie prowadzi
do skażenia produktu, w wyniku czego producent może być posądzony o złe warunki higieny sanitarnej w zakładzie. Zgodnie z aktualnie obowiązującym ustawodawstwem każdy podmiot działający na rynku spożywczym ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności. W celu uniknięcia zagrożeń spowodowanych obecnością szkodników w zakładzie należy opracować procedury profilaktyki i zwalczania szkodników, inaczej mówiąc ochrony przed szkodnikami. Procedury te powinny wchodzić w zakres GHP i GMP i powinny być sporządzone przed wdrożeniem systemu HACCP. Stąd też często nazywane są procedurami wstępnymi dla systemu HACCP. Regulują to akty prawne, nazywane „pakietem higienicznym”:

Rozporządzenie (WE) 178/2002 z dn. 28 stycznia 2002r.

Rozporządzenie (WE) 852/2004 z dn. 29 kwietnia 2004r.

Rozporządzenie(WE) 853/2004 z dn. 29. kwietnia 2004r.

Rozporządzenie (WE) 854/2004 z dn. 29.kwietnia 2004r.

Rozporządzenie (WE) 882.2004 z dn. 29 kwietnia 2004 r.


✔  Etapy wdrażania systemu kontroli szkodników

  • Audyt wstępny – usługa bezpłatna, mającą na celu określenie poziomu higieny, stopnia zagrożenia ze strony szkodników, poziomu ich aktywności, oszacowanie rodzaju i ilości urządzeń, niezbędnych do właściwego zabezpieczenia zakładu. Do przeprowadzania audytów są wyznaczeni wykwalifikowani inspektorzy. Wyniki inspekcji umieszczone są w specjalnym raporcie.
  • Zabezpieczenie zakładu – wyeliminowanie maksymalnej ilości szkodników znajdujących się w danym obiekcie; instalacja niezbędnych urządzeń, które pozwolą ograniczyć dostęp szkodników na teren obiektu.
  • Serwis – regularne wizyty zgodnie z harmonogramem dołączonym do dokumentacji.
    Daje to gwarancję systematycznej i skutecznej kontroli szkodników na terenie każdego obiektu. Wszystkie wizyty znajdują swoje odzwierciedlenie w raportach oraz dokumentacji systemowej.

  • ✔  Dokumentacja

     

Wszystkie nasze działania opisane są dokładnie w dokumentacji systemowej, tworzonej indywidualnie dla każdego klienta.

Pełna dokumentacja naszych usług obejmuje:
→ harmonogram działań – określenie terminów wizyt na cały rok,
→ procedurę zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami – opisującą wszystkie
działania prowadzone na terenie danego obiektu, związane z kontrolą szkodników,
→ opis, wykaz i instrukcje obsługi urządzeń do monitorowania i zwalczania szkodników,
→ wykaz stosowanych preparatów oraz wszystkie konieczne zezwolenia i atesty,
→ listy kontrolne aktywności szkodników,
→ listę działań korygujących – działania, które należy wykonać w celu zapewnienia
właściwej owado- i szczuroszczelności w zabezpieczanych pomieszczeniach,
→ plan obiektu z naniesionymi urządzeniami.


Każdemu naszemu klientowi zapewniamy coroczną inspekcję specjalistów oceniających skuteczność ochrony działań przeciw szkodnikom oraz stopień potencjalnych zagrożeń.


✔  Na naszą ofertę składają się trzy pakiety jakości:

Brązowy
Oferujemy prewencyjny program ochrony przed szkodnikami, zapewniający wizyty co 6 tygodni. Zapewniamy stosowanie urządzeń dobrej jakości firm polskich i zagranicznych. Przygotowujemy raporty po każdej wizycie i kontroli urządzeń oraz wymianie lepów, detektorów, trutek.
System pozwala w pełni kontrolować i monitorować obecność szkodników na terenie zakładu. W razie pojawienia się plagi szkodników wykonujemy zabiegi dezynsekcji i deratyzacji z zastosowaniem wysokiej jakości środków.

Srebrny
Pakiet Srebrny jest skierowany do zakładów produkcji spożywczej, farmaceutycznej, kosmetycznej i zapewnia zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami.
W ramach programu zapewniamy stosowanie wysokiej jakości urządzeń polskich i zagranicznych oraz profesjonalną obsługę ze strony firmy. Gwarantujemy sporządzenie pełnej dokumentacji i wykonywanie usług zgodnie z najnowszymi standardami oraz normami. W ramach systemu proponujemy wizyty serwisowe co 4-6 tygodni.

Złoty
Wobec wzrastającego poziomu standardów sanitarnych, oraz rosnących wymagań naszych klientów, jak również dbając o ochronę środowiska prowadzimy program ochrony przed szkodnikami skierowany specjalnie dla przedsiębiorstw wysokiego ryzyka, gdzie wymagania sanitarne są ponadprzeciętne, a dbałość o klienta jest na najwyższym miejscu
Nasza 35 - letnia praktyka oraz wieloletnia współpraca z liderem branży Pest control Polską Federacją Pest Control gwarantuje pełen profesjonalizm oraz usługi na najwyższym poziomie.

W ramach pakietu Złotego gwarantujemy stosowanie najwyższej jakości urządzeń najlepszych światowych firm oraz profesjonalna obsługę wysoko wykwalifikowanych inspektorów. Urządzenia te gwarantują profesjonalny i bezpieczny system monitorowania szkodników, eliminujący do zera potrzebę stosowania szkodliwych substancji. Częstotliwość wizyt w ramach systemu odbywa się co 2-4 tygodnie.