Szkolenia

Wraz z Państwowym Zakładem Higieny przeprowadziliśmy wiele szkoleń . Wzięło w nich udział kilkaset firm DDD z całej Polski a tematy „Dezynsekcja skuteczna i bezpieczna”, „Deratyzacja skuteczna i bezpieczna” przyczyniły się do podniesienia poziomu wykonywanych usług na terenie całego kraju.

 Odgrywamy rolę pioniera także w zakresie szkoleń załóg zakładów spożywczych. Od 1996 roku  firma przeszkoliła na przykład załogi wszystkich zakładów HORTEX HOLDING S.A., pracowników Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie, przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego i wiele innych. 


  • W przypadku podpisania umowy na wdrożenie i obsługę profesjonalnego systemu ochrony przed szkodnikami, szkolimy pracowników zakładu z zagadnień związanych z wdrażanym systemem.Wszystkie szkolenia zakończone są uzyskaniem stosownego certyfikatu.