DERATYZACJA 


Tępienie szkodliwych gryzoni (myszy, szczurów, nornic, kretów) środkami mechanicznymi lub chemicznymi.

Do najczęściej występujących gryzoni w zakładach spożywczych należą:


 

Mysz domowa (Mus musculus) – gryzonie te mogą żyć w bardzo niskich temperaturach znane są przypadki, że mogą przebywać w chłodni w temperaturze -20°C

Szczur śniady (Rattus rattus) - w ciągu kilkuset lat choroby przez niego przenoszone spowodowały więcej zgonów ludzkich niż wszystkie dotychczasowe wojny i rewolucje razem wzięte,

szczur wędrowny (Rattus norvegicus) – gatunek ten gryzie z naciskiem 150 kg/cm2 i szybkością do 6 ugryzień na sekundę, może więc uszkodzić takie materiały jak: blacha, osłony metalowe czy rury ołowiane.

 

Metody ich zwalczania:

  • odławianie
  • trucie